ΣΥΡΟΜΕΝΑ/ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ

ELVIAL 6700

scroll down

ELVIAL 6700

Το Θερμοδιακοπτόμενο υψούμενο /συρόμενο κούφωμα, με συνολικό πλάτος όψης 122 mm.
Το κούφωμα μπορεί να εφαρμοστεί σε απλή συρόμενη, αλλά και σε υψούμενη συρόμενη παραλλαγή, για αυξημένη στεγανότητα. Οι εξαιρετικές επιδόσεις του κουφώματος στην ανεμοδιαπερατότητα, την υδατοδιαπερατότητα και την ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση, συνδυάζονται με τις πιστοποιημένες αντιδιαρρηκτικές ιδιότητες, για ολοκληρωμένη προστασία του χώρου σας.

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: 113,1 mm

Πλάτος όψης κάσας: 47 mm

Μέγιστο πάχος υάλωσης: 24 mm

Βάθος προφίλ φύλλου: 46 mm

Πλάτος όψης φύλλου: 85,5 mm

Υψηλές θερμομονωτικές επιδόσεις χάρη στη χρήση υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου  18-24mm

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού GU ανασυρόμενου (150kg) ή απλού συρόμενου

Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM στο ανασυρόμενο σύστημα και στεγάνωση με βουρτσάκι στο συρόμενο

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Ομαλή κύλιση με τη χρήση inox οδηγού

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

Θερμομόνωση: Uf 3,7 W/ m2K για το ανασυρόμενο σύστημα

Ηχομόνωση  μέχρι Rw=36 κατά DIN EN ISO 140-3

Αντιδιαρρηκτική προστασία μέχρι RC2 σύμφωνα με DIN V ENV 1627

Ανεμοδιαπερατότητα κατά DIN EN 12207 Κατηγορία: 4

Υδατοδιαπερατότητα κατά DIN EN 12208 Κατηγορία:

Ανθεκτικότητα σε ανεμοπίεση κατά DIN EN 12210 Κατηγορία: C1 / B2

Μηχανική αντοχή κατά DIN EN 13115 Κατηγορία: 2

Χρώματα Interpon της AkzoNobel
Χρωματολόγιο Ξύλου