Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για μελέτη και επιμέτρηση!

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

δείτε περισσότερα

Μελέτη & Επιμέτρηση - Εξυπηρετούμε σε όλη την Ελλάδα!

Επειδή για εμάς κάθε έργο (σπίτι, ξενοδοχείο, κατάστημα, κλπ.) είναι μοναδικό, και έχει ξεχωριστές ανάγκες,  είμαστε κοντά σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα για τις ανάγκες σας σε

Έτσι, χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα του χώρου σας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο και ιδιαιτερότητα που μπορεί να υπάρχει. Κάνοντας μια ακριβή επιμέτρηση προτείνουμε τελικά τις καλύτερες ιδέες και δυνατές λύσεις, μέσα από μια άρτια τεχνική μελέτη όπου αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με όλες τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, το τελικό κόστος κατασκευής καθώς και ο ακριβής χρόνος παράδοσης του έργου.

Ready to order your project ?